kmo-portefeuille voor taalopleidingen

Nieuwe regels KMO-Portefeuille ook geldig voor taalopleidingenJe hebt zeker in de media het een of ander zien passeren over de aanpassingen rond subsidies voor de kmo-portefeuille welke ook van toepassing zijn voor taalopleidingen. Graag geef ik je hier een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen.


Wat is de KMO-Portefeuille?


De KMO-Portefeuille is een maatregel van de Vlaamse overheid waardoor je als ondernemer financiële steun ontvangt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet gaat het hier om opleiding of advies. Training & Taal is erkend dienstverlener voor opleidingen. Je kan dus voor al mijn taalopleidingen & taaltrainingen subsidies ontvangen vanuit de kmo-portefeuille. Mijn registratienummer is DV.O219130.


Zijn er voorwaarden om subsidies van de kmo-portefeuille aan te vragen?


De volgende 5 criteria zijn belangrijk om uit te zoeken of je beroep kan doen op de KMO-Portefeuille. De subsidies worden toegekend indien:

  • Je een kleine of middelgrote onderneming hebt/bent (volgende de Europese kmo-definitie) of een vrij beroep uitoefent.
  • Je onderneming een aanvaardbare rechtsvorm heeft.
  • Je onderneming in het Vlaams Gewest is gevestigd. De mensen die in je bedrijf werken moeten eveneens in het Vlaams Gewest actief zijn.
  • Je onderneming actief is in de privésector (participatie van een administratieve overheid is minder dan 25%). 
  • je onderneming een aanvaardbare hoofdactiviteit heeft (volgens NACEBEL-code, na te gaan in de Kruispuntbank van Ondernemingen, KBO).


Vijf keer met “ja” geantwoord? Check!


Hoeveel subsidies kan je vanuit de kmo-portefeuille ontvangen?


Hier is een belangrijke aanpassing gebeurt – vanaf 01/12/2019 ontvang je minder subsidies dan vroeger.

Oude regeling (tot 30/11/2019)

kleine KMO40%max. 10.000,- EUR/jaar
middelgrote KMO30%ma. 15.000,- EUR/jaarNieuwe regeling (vanaf 01/12/2019)

kleine KMO 30%max. 7.500,- EUR/jaar
middelgrote KMO 20%max. 7.500,- EUR/jaar


Zowel het percentage voor subsidies is dus gewijzigd, als ook het maximumbedrag per jaar.


Wanneer moet je de aanvraag voor subsidies indienen?


Zodra je voor een taalopleiding bij Training & Taal bent ingeschreven, kun je de aanvraag indienen. Opgelet: De aanvraag moet uiterlijk 14 kalenderdagen na de start van de opleiding gebeuren, anders verlies je de subsidie.

Voor meer informatie kan je altijd contact met mij opnemen.


Heb je nog nooit een aanvraag ingediend of heb je vragen rond de algemene werking van de KMO-Portefeuille? Dan kan je ook bellen naar het gratis nummer 1700 van het Vlaams Agentschap voor innoveren & ondernemen.


Subsidies voor een taalopleiding van Training & Taal aanvragen? Op de website van het Vlaams Agentschap voor innoveren & ondernemen kan je alle informatie gedetailleerd terugvinden.


Taalopleidingen met subsidies KMO-Portefeuille van Training & Taal hier ontdekken!


© Silvia Deprez

Op zoek naar een taalopleiding Duits?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ook interessant